Είσοδος Μελών:

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ Σ.Ι.Γ.Α.
 
 

Σωματική Άσκηση

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΔΟΝΗΣΗΣ

 ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΔΟΝΗΣΗΣ

 

 

Ορισμός

 

Η δόνηση είναι μία επαναλαμβανόμενη αλλαγή της θέσης που εμφανίζεται σε ίσα χρονικά διαστήματα που δίνουν το χαρακτήρα κυμάτων, των οποίων το εύρος είναι πολύ μικρό.

 

 

Ιστορικά στοιχεία 

 

Στις αρχές του 20ου αιώνα ο Dr John Harvey Kellogg δημιούργησε μια δονούμενη καρέκλα με άμεσο σκοπό να θεραπεύσει προβλήματα του πεπτικού συστήματος και μακροπρόθεσμα για τη θεραπεία των πονοκεφάλων, των πόνων της πλάτης και τον εφοδιασμό οξυγόνου στο σώμα.

Τη δεκαετία του \'60 ο Prof. W. Biermann από την πρώην Ανατολική Γερμανία ανέπτυξε μια μέθοδο ρυθμικής νευρομυϊκής διέγερσης που περιέγραψε σαν "κυκλική δόνηση" (Rhythmic Neuromuscular Stimulation - RNS) με σκοπό τη γρήγορη αύξηση της διάτασης, στη συνέχεια η μέθοδος αυτή χρησιμοποιήθηκε από τους Ρώσους για την αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης στους αστροναύτες.

Τη δεκαετία του ’90 ο Dr Vladimir Nasarov, από την πρώην Σοβιετική Ένωση, περιέγραψε τη μέθοδο εμβιομηχανική μυϊκή διέγερση (Biomechanical Muscle Stimulation - BMS) για την αποκατάσταση μυϊκών τραυματισμών και την αύξηση του εύρους κίνησης. Στη συνέχεια προτάθηκε η χρήση της για την πρόληψη και αποκατάσταση μυοσκελετικών κακώσεων και για την αισθητική.

Η χρήση της δόνησης συνίσταται:

·        Στη δυνατότητα μεταφοράς αίματος σε κάποιες περιοχές, (υπεραιμία) χωρίς να επιβαρύνεται το μυοκάρδιο.

·        Στη βελτίωση της συνεργασίας του κεντρικού και περιφεριακού νευρικού συστήματος.

 

 

Θεωρητική βάση 

 

Στο σώμα οι μυϊκές ίνες δονούνται συνεχώς με διαφορετική συχνότητα (μυϊκός τόνος). Αυτές οι μικροδονήσεις αποδείχθηκαν το 1943 από τον Αυστριακό νευροπαθολόγο Dr Rohracher. Αυτές οι μικροδονήσεις παράγουν μια διαδικασία ταλάντωσης, με ένα ευρύ φάσμα συχνότητας, που είναι αποδείξιμο από την πλήρη ηρεμία μέχρι και την πλήρη ένταση.

Στην περίπτωση ενίσχυσης της έντασης μέχρι τη μέγιστη μυϊκή συστολή, οι ταλαντώσεις είναι πιο έντονες.

Παράδειγμα για την ηρεμία: Όταν ο βραχίονας τεντώνεται προς τα εμπρός, τα δάχτυλα τρέμουν ελαφρώς.

Παράδειγμα για την ένταση: Όταν ο αγκώνας είναι σε θέση κάμψης και σφίγγουμε τη γροθιά μας.

Αυτές οι ταλαντώσεις υπάρχουν συνεχώς, είναι μικρότερες στις γυναίκες απ’ ότι στους άνδρες, μειώνονται στον ύπνο, περίπου στο ένα τρίτο και αυξάνονται στην ένταση από 1 σε 5 mm.

Στην ηρεμία η συχνότητα της ταλάντευσης κυμαίνεται από 7 έως 13 Hz και η μέγιστη ταλάντωση στην ένταση φτάνει τα 30 Hz. 

Η μηχανική διέγερση στον υπό ένταση μυ, οδηγεί σε δόνηση των μυϊκών ινών, όπως κατά τη διάρκεια της μέγιστης έντασης.

 

 

ΣΕ ΠΟΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΔΡΑ Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΔΟΝΗΣΗΣ

 

 Η προπόνηση δόνησης επιδρά στο νευρικό, σκελετικό και ορμονικό σύστημα όπως περιγράφεται παρακάτω.

 

 

Νευρικό σύστημα

 

  Το νευρικό σύστημα και ιδιαίτερα τα νωτιαία αντανακλαστικά είναι ιδιαίτερα σημαντικά στην προπόνηση δόνησης.

  Τα νωτιαία αντανακλαστικά προκύπτουν από τις πληροφορίες που μεταφέρουν οι αισθητήριες κεντρομόλες ίνες, από ερεθίσματα που δημιουργούνται στην περιφέρεια και επιδρούν άμεσα ή έμμεσα στους κινητικούς νευρώνες.

  Η σύγκλιση των ενισχυτικών και ανασταλτικών ερεθισμάτων στους κινητικούς νευρώνες δίνει τη δυνατότητα αλλαγής στο σημείο της αντανακλαστικής δράσης από ενισχυτικό ερέθισμα σε ανασταλτικό ερέθισμα ή αντίστροφα.

  Τα αντανακλαστικά αποτελέσματα είναι γενικά ερεθίσματα ενός μυός που είναι οργανωμένος λειτουργικά κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επηρεάζεται η δραστηριότητά του όχι μόνο από τον ίδιο αλλά και από άλλους μυς που ενεργούν στην ίδια άρθρωση ή και σε μυς που ενεργούν στις κοντινές αρθρώσεις, με αυτόν τον τρόπο συντονίζεται η λειτουργία για τις κινήσεις των άκρων.  

 Άλλα αντανακλαστικά που προέρχονται από τα δερματικά αισθητήρια διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον έλεγχο των κινητικών νευρώνων.

  Εντούτοις επειδή τα δερματικά αισθητήρια παρέχουν λιγότερο άμεσες πληροφορίες για τη θέση και τη δύναμη απ’ ότι η μυϊκή άτρακτος και τα τενόντια όργανα του Golgi, σαν νωτιαία αντανακλαστικά αναφέρονται κυρίως τα αντανακλαστικά που προέρχονται από τη μυϊκή άτρακτο και τα τενόντια όργανα του Golgi.

Ιδιοδεκτικοί υποδοχείς

  Οι ιδιοδεκτικοί υποδοχείς βρίσκονται στους μυς, στους τένοντες και στις αρθρώσεις.

  Στους μυς βρίσκεται η μυϊκή άτρακτος που είναι υπεύθυνη και ελέγχει το μήκος του μυός, στους τένοντες βρίσκονται τα τενόντια όργανα του Golgi που ελέγχουν την τάση του μυός και στις αρθρώσεις βρίσκονται τα σωμάτια Pacini.

  Ακόμη πληροφορίες για τη θέση που βρίσκεται η άρθρωση ή το μέλος σε σχέση με το χώρο δίνουν και οι δερματικοί υποδοχείς.

Μυϊκή άτρακτος 

  Η μυϊκή άτρακτος είναι μια συσκευή που βρίσκεται στο κέντρο του μυός και ελέγχει το μήκος του μυός και την ταχύτητα που αυτό αυξάνεται, (μυοτατικό αντανακλαστικό).

  Η μυϊκή άτρακτος είναι υπεύθυνη και για τη διατήρηση του μυϊκού τόνου μέσω του στατικού μυοτατικού αντανακλαστικού και ακόμη μέσω των υψηλότερων εγκεφαλικών επιπέδων παίρνει μέρος στο συντονισμό της κίνησης.

  Το μήκος του μυός ελέγχεται με σημείο αναφοράς σχετικά με το μήκος, κάθε φορά που αυτό το μήκος τείνει να ξεπεραστεί, η μυϊκή άτρακτος με κεντρομόλα ερεθίσματα δίνει άμεσα την εντολή για συστολή στο μυ που διατείνεται, αλλά και στους συνεργάτες του.

  Εάν η ταχύτητα διάτασης είναι πολύ μεγάλη η μυϊκή άτρακτος, αντιδρά μετρώντας το μήκος του μυός και την ταχύτητα της διάτασης, δίνοντας και πάλι ερεθίσματα για συστολή του μυός.

  Αυτός είναι και ο κύριος λόγος που οι διατάσεις με βαλλιστικές κινήσεις δεν συστήνονται για την αύξηση του μήκους του μυός.

Τενόντιο όργανο του Golgi

  Το τενόντιο όργανο του Golgi βρίσκεται ακριβώς στη σύνδεση μυός και τένοντα και είναι υπεύθυνο για να ελέγχει την τάση που αναπτύσσει ο μυς ενεργοποιώντας το αντίστροφο μυοτατικό αντανακλαστικό.

Σωμάτια Pacini

  Τα σωμάτια Pacini βρίσκονται στους αρθρικούς υμένες και στους συνδέσμους των αρθρώσεων.

  Με νευρικά ερεθίσματα που δίνονται από τα σωμάτια Pacini δίνονται οι πληροφορίες στο κεντρικό νευρικό σύστημα για τη θέση του μέλους στο χώρο.

  Τα σωμάτια Pacini λειτουργούν σαν ανιχνευτές επιτάχυνσης και βρίσκονται στους συνδέσμους, στους μυς, στις αρθρώσεις και στο δέρμα όπου λειτουργούν σαν δερματικοί υποδοχείς, (επιπολής αισθητικότητα).

Μηχανοϋποδοχείς

  Εκτός από τους ιδιοδεκτικούς υποδοχείς, πληροφορίες παρέχονται και από τους μηχανοϋποδοχείς που ανταποκρίνονται στην πίεση, την αφή και τη δόνηση.

  Τα κύτταρα του Merkel που βρίσκονται στο δέρμα αντιδρούν στην πίεση, τα σωμάτια του Meissner ανταποκρίνονται στην αφή, τα σωμάτια Ruffini αντιδρούν στην πίεση και μετρούν την ταχύτητα κίνησης των αρθρώσεων και τα σωμάτια Pacini αντιδρούν στη δόνηση.

  Ακόμη υποδοχείς του τύπου μετρητή της έντασης, της πίεσης και της ταχύτητας συναντώνται στους αρθρικούς θύλακες, στους  συνδέσμους και στις περιτονίες.

  Οι υποδοχείς τύπου έντασης αναφέρονται σαν αναλογικοί (Proportional ή P) και οι υποδοχείς τύπου ταχύτητας αναφέρονται σαν διαφορικοί (Differential ή D).

  Ακόμη μια μικτή μορφή των παραπάνω υποδοχέων μετρούν τη θέση, την ταχύτητα της μεταβολής της θέσης και την τελική θέση της άρθρωσης.

  Οι πληροφορίες που λαμβάνονται από τους δερματικούς υποδοχείς (επιπολής αισθητικότητα) και από τα όργανα της κίνησης (ιδιοδεκτική αίσθηση), διαβιβάζονται στο νωτιαίο μυελό μέσω της οπίσθιας ρίζας και οδεύουν προς το κέντρο.

  Με ελάχιστες εξαιρέσεις όλες οι δραστηριότητες του κεντρικού νευρικού συστήματος, λήψη, επεξεργασία, αξιολόγηση και αντίδραση εκφράζονται με τη συστολή των μυών.

Ανακεφαλαίωση για το νευρικό σύστημα

  Όταν ο μυς φορτιστεί σε θέση διάτασης αντανακλαστικά συσπάται (μυοτατικό αντανακλαστικό).

  Όταν ο μυς φορτιστεί σε θέση σύσπασης αντανακλαστικά χαλαρώνει (αντίστροφο μυοτατικό αντανακλαστικό).

Τι συμβαίνει στη δόνηση

  Όταν ο μυς βρίσκεται σε θέση διάτασης και εφαρμόζεται σε αυτόν μηχανική νευρομυϊκή διέγερση (δόνηση) αρχικά αντιδρά ενεργοποιώντας το μυοτατικό αντανακλαστικό, στη θέση διάτασης ο μυς δεν μπορεί να παράγει δύναμη γιατί δεν εμπλέκονται αρκετά οι εγκάρσιες γέφυρες, ο μυς φορτίζεται σε προσπάθεια αντανακλαστικής σύσπασης, κατά συνέπεια ενεργοποιείται το αντίστροφο μυοτατικό αντανακλαστικό με αποτέλεσμα την αυτογενή αναστολή.

  Όταν ο μυς βρίσκεται σε θέση ισομετρικής συστολής με υπομέγιστο φορτίο και εφαρμόζεται σε αυτόν μηχανική νευρομυϊκή διέγερση (δόνηση), ο μυς για να υποστηρίξει την άρθρωση αναστέλλει τη λειτουργία του αντίστροφου μυοτατικού αντανακλαστικού και μέσω του μυοτατικού αντανακλαστικού ενισχύει τη μυϊκή συστολή. 

  Το μυοτατικό αντανακλαστικό αυξάνεται μετά από 2 δευτερόλεπτα ισομετρικής συστολής (Gollhofer et al, 1997). 

 

Σκελετικό σύστημα

  Από την προπόνηση δόνησης ενεργοποιείται η παραγωγή οστεοβλαστών και ινοβλαστών, λόγω της μηχανικής φόρτισης του σκελετού, με αποτέλεσμα την καλύτερη θρέψη των οστών και των χόνδρων.

Ορμονικό σύστημα

  Ο Bosco παρατήρησε μεταβολές στα επίπεδα ορμονικών εκκρίσεων σε 14 νεαρά άτομα (άνδρες) που υποβλήθηκαν σε δόνηση.

  H δοκιμασία ήταν 60" δόνηση, 60" διάλειμμα, 10 φορές.

Παράμετροι:

·         Εύρος: 4 mm

·         Συχνότητα: 26 Hz 

·         Επιτάχυνση: 17 mm/s2 

  Βρέθηκε αυξημένη συγκέντρωση στο πλάσμα, τεστοστερόνης (+7%), αυξητικής ορμόνης (+361%) και μειωμένη συγκέντρωση κορτιζόλης (-32%).

  Οι αλλαγές αυτές υποδηλώνουν ορμονικές αλλαγές παρόμοιες με αυτές του συμβαίνουν από την προπόνηση με ελεύθερα βάρη, χωρίς όμως την αντίστοιχη επιβάρυνση. 

 

 

 

Πηγή: Προπόνηση Δόνησης, Διαμαντής Δ.- Τσαουσίδης Λ. 

Εκδόσεις GYMNASTIKA,2008

 


 
Αναζήτηση γυμναστηρίων ανά περιοχή:
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΘΗΝΑΑΙΓΑΛΕΩΑΙΓΙΝΑΑΛΙΜΟΣ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙΑΝΑΒΥΣΣΟΣΑΝΟΙΞΗΑΝΩ ΙΛΙΣΙΑ
ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΑΡΤΕΜΙΔΑΑΧΑΡΝΑΙ
ΑΧΑΡΝΕΣΒΑΡΗΒΟΛΟΣΒΟΥΛΑ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑΒΥΡΩΝΑΣΓΑΛΑΤΣΙΓΕΡΑΚΑΣ
ΓΚΥΖΗΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑΓΛΥΦΑΔΑΓΟΥΔΙ
ΔΑΦΝΗΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΔΡΟΣΙΑΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΖΑΚΥΝΘΟΣΖΩΓΡΑΦΟΥΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣΙΛΙΟΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΑΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΚΑΛΛΙΘΕΑΚΑΜΑΤΕΡΟ
ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΚΕΡΑΤΕΑ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΚΗΦΙΣΙΑΚΟΛΩΝΑΚΙΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
ΚΟΡΩΠΙΚΥΨΕΛΗΚαλαμαριά, ΘεσσαλονίκηΛΥΚΟΒΡΥΣΗ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΜΑΡΟΥΣΙΜΕΓΑΡΑΜΕΛΙΣΣΙΑ
ΜΟΣΧΑΤΟΜΠΟΥΡΝΑΖΙΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΝΕΑ ΜΑΚΡΗΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣΝΙΚΑΙΑ
ΞΗΡΟΚΡΗΝΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΠ.ΦΑΛΗΡΟΠΑΓΚΡΑΤΙΠΑΙΑΝΙΑ
ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟΠΑΛΛΗΝΗΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙΠΑΤΗΣΙΑΠΑΤΡΑΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΠΕΡΑΜΑΠΕΡΙΣΤΕΡΙΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΠΕΥΚΗ
ΠΙΚΕΡΜΙΡΑΦΗΝΑΡΕΝΤΗΣΡΟΔΟΣ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΤΑΥΡΟΣΥΜΗΤΤΟΣΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΧΑΝΙΑΧΑΪΔΑΡΙΧΟΛΑΡΓΟΣΨΥΧΙΚΟ

Copyright Γυμναστήρια Σ.Ι.Γ.Α. | Links